Hele's School  Plymouth, England

  
Hele's School  Plymouth, England“Making our mark: Language promotion through exploring cultural roots”
este un proiect lingvistic bilateral, sub egida Comenius (prima componentă a Programului de Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii), care reuneşte două ţări – Anglia şi România , două oraşe – Plymouth şi Bucureşti, două şcoli – Hele’s School şi Şcoala Nr.1 Sfinţii Voievozi.

Obiectivele majore ale acestui proiect sunt:

  • dezvoltarea cunoaşterii şi înţelegerii diversităţii culturale şi lingvistice europene în rândul profesorilor şi elevilor;
  • sprijinirea elevilor pentru a dobândi competenţele şi abilităţile necesare dezvoltării personale pentru integrare profesională şi cetăţenie activă.

Proiectul a fost aprobat de Agenţia Naţională pentru Programme Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale în toamna anului 2007, se va desfăşura timp de doi ani, va implica 40 de elevi şi 8 cadre didactice din ambele ţări şi va cuprinde numeroase activităţi pe teme diverse:

  • promovarea dialogului intercultural ;
  • studiul limbilor străine ;
  • protejarea mediului înconjurător ;
  • utilizarea mijloacelor de informare şi comunicare în cadrul orelor de curs.

Ineditul acestui proiect constă în faptul că un grup de elevi englezi vor studia, timp de doi ani, limba română ca disciplină opţională şi vor avea posibilitatea să afle mai multe despre România de la partenerii lor.

 
 
© 2009 scoala1-sfintiivoievozi.ro | Toate drepturile rezervate |